حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

انتخاب زبان
   

Si vous souhaitez participer à ce colloque, veuillez envoyer un court abstract (350 à 500 mots) en Times New Roman 13 aux adresses litcpf@um.ac.ir et  jeanyves.guerin@univ-paris3.

Assurez-vous d’y faire figurer les informations suivantes :

- Nom, prénom

- Titres universitaires

- Etablissement

- Nom du professeur-référent pour les étudiants

- Titre de la communication

- Courriel

Votre participation sera examinée sur la base de cet abstract.

Une publication des actes du colloque est prévue. Si vous souhaitez que votre article soit publié dans ces actes, vous nous enverrez les éléments suivants :

- Un résumé de 150 à 250 mots

- 3 à 5 mots-clefs caractérisant votre article

- Le texte de votre article en Word, caractères 13 Times New Roman et 23 lignes par page, entre 3000 et 6500 mots.  تعداد بازدید کنندگان :85321
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.